Cynnal Cynnal intro text
Ffoniwch nawr
0779 646 4045
Adferiad i bawb

Lawrlwythwch

Lawrlwythwch Datganiad Sul Adferiad
Download the Recovery Sunday Service (English)
Download the Gwasanaeth Sul Adferiad (Cymraeg)
Lawrlwythwych Gwedi'r Pasg 
Lawrlwythwch Gweddi Wcrain
Easy to use Multi Format Bilingual Support
Gallwn ni eich helpu i ymdopi mewn argyfwng neu gyda phroblem o’ch safbwynt chi eich hunan. Gallwn ni eich helpu i ddeall eich hunan yn well ac i ddarganfod dulliau o newid eich sefyllfa eich hun. Gallwn ni eich helpu i ddarganfod a datblygu’r gallu i chi fod yn hapus eich hun ac i roi cyfraniad i’r rhai o’ch cwmpas.
about Cynnal Bilingual support Holistic Approach
Mae Cynnal yn wasanaeth cwnsela cyfrinachol sydd ar gael ar draws Cymru i’r holl Glerigwyr, Gweinidogion a’u teuluoedd. Gyda Cynnal gallwch chi fod yn sicr bod ein tîm cefnogi nid yn unig yn gyfeillgar a dwyieithog ond hefyd yn gymwys i’ch helpu. Yn Cynnal rydym yn cymryd ymagwedd holistaidd o’r corff, y meddwl a’r ysbryd.  Rydym yn cydnabod dimensiwn ysbrydol bywyd a, pan fydd hynny’n briodol, byddwn yn cyfeirio at eraill a all gynnig cyngor ysbrydol.

Living Room CardiffAderiad