Cynnal Cynnal intro text Call us now  
   
Training Manual
 
  Easy to use Multi Format Bilingual Support  
         
  Gallwn ni eich helpu i ymdopi mewn argyfwng neu gyda phroblem o’ch safbwynt chi eich hunan.
Gallwn ni eich helpu i ddeall eich hunan yn well ac i ddarganfod dulliau o newid eich sefyllfa eich hun.
Gallwn ni eich helpu i ddarganfod a datblygu’r gallu i chi fod yn hapus eich hun ac i roi cyfraniad i’r rhai o’ch cwmpas.
 
 
 
  about Cynnal
Bilingual support
Holistic Approach
 
  Mae Cynnal yn wasanaeth cwnsela cyfrinachol sydd ar gael ar draws Cymru i’r holl Glerigwyr, Gweinidogion a’u teuluoedd. Gyda Cynnal gallwch chi fod yn sicr bod ein tîm cefnogi nid yn unig yn gyfeillgar a dwyieithog ond hefyd yn gymwys i’ch helpu. Yn Cynnal rydym yn cymryd ymagwedd holistaidd o’r corff, y meddwl a’r ysbryd.  Rydym yn cydnabod dimensiwn ysbrydol bywyd a, pan fydd hynny’n briodol, byddwn yn cyfeirio at eraill a all gynnig cyngor ysbrydol.  
 
     

 

 

Living Room CardiffCAIS