Cynnal Cynnal intro text
Ffoniwch nawr
0779 646 4045
Wynford
Getting help

Os byddwch chi neu rywun rydych chi’n ei garu/ charu’n dioddef gan broblemau, rydyn ni yma i’ch helpu.

about Cynnal Bilingual support Self help
Dros y ffôn
Gallwch chi ffonio Cynnal 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, i gael gwybodaeth, cyngor a chwnsela cyfrinachol am ddim.
Ffoniwch ni ar 0779 646 4045
Wyneb yn wyneb
Gallwn drefnu i chi gyfarfod â chwnsler wyneb yn wyneb yn eich ardal eich hun.
Ffoniwch ni ar 0779 646 4045 i drefnu cyfarfod
Helpwch eich hun
Gallwn ni roi offer hunangymorth i chi i’ch helpu i ennill mwy o hyder a gweithio drwy eich problemau yn eich amser eich hun ac ar eich cyflymder eich hun.
Ffoniwch Cynnal ar 0779 646 4045
Financial Family and friends Peer support
Cwnsela ariannol
Mynnwch gymorth gyda’ch materion ariannol.
Ffoniwch ni ar 0779 646 4045
Teulu a ffrindiau
Ydych chi’n pryderu am rywun rydych chi’n ei garu/ charu? Rydyn ni’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ddim i ffrindiau a theulu. Neu gallwch fynychu sesiynau cwnsela gyda eich cymar neu eich teulu.
Ffoniwch Cynnal ar 0779 646 4045

Cefnogaeth cyfoedion
Gallwn ni eich helpu i gael cymorth gan bobl eraill sydd wedi wynebu’r un problemau mewn grŵp neu un i un. 

Ffoniwch ni ar 0779 646 4045

Living Room CardiffAderiad