Cynnal Cynnal intro text

Ffoniwch nawr!

0779 646 4045

Wynford
about Cynnal

Yn Cynnal rydyn ni’n cymryd golwg holistaidd o’r unigolyn fel corff, meddwl ac ysbryd.  Rydyn ni’n cydnabod dimensiwn ysbrydol bywyd a, pan fydd yn briodol, byddwn yn cyfeirio ymlaen at eraill a all gynnig cyngor ysbrydol.

Ein gwreiddiau mewn ffydd Gymreig
Mae Stafell Fyw Caerdydd yn berffaith ar gyfer delio â materion o’r fath. Fel CAIS, ein cwmni rhiant, mae ein gwreiddiau mewn cymunedau ffydd yng Nghymru.  Hefyd, yr hyn a wnawn yn ddyddiol yw darparu atebion ysbrydol i broblemau ysbrydol tra hefyd yn delio mewn modd ymarferol â’r holl bethau anystywallt y mae’r problemau hyn yn eu hachosi yn ein bywyd o ddydd i ddydd.

Sicrwydd o gyfrinachedd
Your confidentiality is assured at all times.

Angen help? Ffoniwch nawr!

0779 646 4045

Neu ebostiwch
wynfordellisowen@adferiad.org

Living Room CardiffAderiad