Cynnal Cynnal intro text Call us now  
   
Wynford
 
  about Cynnal


 
 

Yn Cynnal rydyn ni’n cymryd golwg holistaidd o’r unigolyn fel corff, meddwl ac ysbryd.  Rydyn ni’n cydnabod dimensiwn ysbrydol bywyd a, pan fydd yn briodol, byddwn yn cyfeirio ymlaen at eraill a all gynnig cyngor ysbrydol.

Ein gwreiddiau mewn ffydd Gymreig

Mae Stafell Fyw Caerdydd yn berffaith ar gyfer delio â materion o’r fath. Fel CAIS, ein cwmni rhiant, mae ein gwreiddiau mewn cymunedau ffydd yng Nghymru.  Hefyd, yr hyn a wnawn yn ddyddiol yw darparu atebion ysbrydol i broblemau ysbrydol tra hefyd yn delio mewn modd ymarferol â’r holl bethau anystywallt y mae’r problemau hyn yn eu hachosi yn ein bywyd o ddydd i ddydd.

Sicrwydd o gyfrinachedd
Your confidentiality is assured at all times.

 

Call Cynnal 029 2031 2101  
 
     

 

 

Living Room CardiffCAIS