Cynnal Cynnal intro text
Ffoniwch nawr
0779 646 4045
Wynford
about Cynnal

Mae Cynnal yn wasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim ac ar gael ar draws Cymru i holl Glerigwyr, Gweinidogion a’u teuluoedd.  Gyda Cynnal, gallwch fod yn sicr bod ein tîm cymorth nid yn unig yn gyfeillgar a dwyieithog ond hefyd yn gymwys i’ch helpu.

Byddwn yn ymdrin â phob achos yn unigryw
Dros amser, a fesul achos, bydd Cynnal, y Gwasanaeth Cwnsela newydd ar gyfer Eglwysi yng Nghymru, yn creu rhwydwaith genedlaethol o gwnsleriaid achrededig ar gyfer problemau cyffredinol a dibyniaeth i helpu i ddelio ag unrhyw broblemau sydd gennych yn eich ardaloedd chi.

Bwrdd Bwrdd Ymddiriedolwyr Adferiad a Phanel Cynghori sy’n cyfarfod dwywaith y flwyddyn i adolygu’r gwasanaeth a chynghori, sy’n goruchwylio rheolaeth Cynna.

Angen help? Ffoniwch nawr!
0779 646 4045

Neu ebostiwch
wynfordellisowen@adferiad.org

Living Room CardiffAderiad